Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Příležitost
Monografie
    Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček
    Trvale udržitelný rozvoj - příležitost pro plynárenské odvětví
Článek
    Antarktida znamená unikátní příležitost věnovat se skutečně jenom vědě [kulatý stůl o Antarktidě]
    Brownfieldy v Karviné: příležitost nebo hrozba?
    Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba?
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Promarněná příležitost? : [diskuse k učebnici geochemie]
    První česká učebnice geochemie aneb promarněná příležitost
    Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost?