Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přímé
Článek
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách
    Přímé a nepřímé antropogenní transformace reliéfu vyvolanévýstavbou a provozem objektů energetické soustavy Dukovany-Dalešice
    Přímé využití hnědých uhlí s vyšším obsahem popelovin v národním hospodářství