Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přísada
Článek
    Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
    Opuky jako hydraulicky aktivní přísada do cementu