Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přednášek
Monografie
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník přednášek 7. důlně měřické konference
    BIOLAB PROGRAM abstrakta přednášek a posterů
    Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek
    Experimentální analýza napětí 93. Sborník přednášek
    Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference
    Experimentální analýza napětí 95. Sborník přednášek 33. konference
    Experimentální analýza napětí'95. Sborník přednášek 33. konference
    Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek
    Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
    Historie dolování ve Slezsku a na severní Moravě. Sborník přednášek ze semináře
    Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl
    Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl
    Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sborník přednášek
    Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc
    Lidé a ekosystémy : sborník přednášek
    Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
    Mikroskopie 2002. Sborník přednášek
    Monitoring geofaktorů životního prostředí (metody získávání vstupních dat v terénu a jejich interpretace), Sborník přednášek Seč 1998
    Navařování a termické nástřiky ve výrobě a opravárenství. Sborník přednášek
    Netradiční zdroje energie : Sborník přednášek
    Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek
    Réva a krajina : sborník přednášek
    Řízení procesů. Sborník přednášek
    Sanace 2003. Sborník přednášek
    Sanace 2007. Sborník přednášek
    Sanace 2008. Sborník přednášek - mezinárodní sympozium /18./
    Sanace betonových konstrukcí. 4. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 8. mezinárodní sympozium.Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 9. mezinárodní symposium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 10. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí 2013. sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. Sborník přednášek
    Sanace. Sborník přednášek
    Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005,
    Sborník přednášek 1. konference o výzkumu a vývoji na Českém báňském úřadě
    Sborník přednášek 2. konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví
    Sborník přednášek 15. ročníku konference Reotrib 2009 Kvalita paliv a maziv
    Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí `94
    Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99
    Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník přednášek a materiálů k l. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník přednášek "Geochemie a životní prostředí"
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
    Sborník přednášek "Konference proREGIO 2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel
    Sborník přednášek METAL 97
    Sborník přednášek Sanace 2009
    Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky"
    Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG
    Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost)
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickýmh zátěžím a sanacím
    Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
    Základní soubor přednášek předmětu - Odpady z těžeb a zpracování surovin - pro obor 1611-0-8 Zpracování a zneškodňování odpadů
    Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek
Článek
    Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralogii. (Abstrakta přednášek)
    Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek
    Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988