Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přenosu
Monografie
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Článek
    Aplikace modelu Trafrap pro řešení přenosu tepla
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Simulace přenosu tlakových pulsací vysokotlakým systémem
    Výpočet součinitele přenosu K ze záznamů trhacích prací z lomu Kotouč-Štramberk