Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přepracování
Článek
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Mikroelemnty - indikátory metamorfního přepracování hornin
    Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
    Poznámky k projevům bioturbace na archeologických nalezištích. Biogenní přepracování archeologických nalezišť v kvartérních osypech pískovcových převisů v severozápadní části CHKO Kokořínsko
    Změny v přepracování sedimentů: důkaz kambrické evoluční exploze