Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přesnosti
Článek
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Jednorozměrný numerický model infiltrace - ověření přesnosti simulace
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Přínos registrace stávajících systémů NAVSTAR a GLONASS ke zvýšení přesnosti určování polohy
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Vliv přesnosti lokalizace na stanovení mechanismu vzniku ohniska
    Výpočet převýšení kvazigeoidu astronomicko-gravimetrickou nivelací na počítači. Rozbor přesnosti výsledků
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby