Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Přibyslav
Monografie
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
Článek
    Geologické poměry oblasti Přibyslav - Polná
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie