Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Připravovaný
Článek
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsich-Böhmische Schweiz). Část II
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsisch-Böhmische Schweiz). Část 1.
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace