Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Půdním
Monografie
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Článek
    Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
    B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů
    Distribuce stopových prvků v českých vínech v závislosti na půdním substrátu vinice
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
    Některé aspekty hospodaření s půdním fondem při uranové prospekci
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Jaroměřic n. Rokytnou
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Nedvědic na Českomoravské vrchovině
    Radon v půdním plynu v kontaktně metamorfovaných rohovcích blovického proterozoika
    Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi