Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    PEP
Monografie
    O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34
Článek
    Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii
    Bloky a paleobloky z hlediska DPZ a PEP systémů
    Nově odvozená elsonská síť PEP systémů
    Nové poznatky o PEP systémech
    Nové poznatky o teorii PEP systémů
    Objevilo se potvrzení fixistického modelu PEP systémů?
    Porovnání "parketové" interpretace zlomového porušení s rozborem planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů v chebské pánvi a jejím fundamentu
    Posledné poznatky v teorii PEP systémů