Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pahorkatině
Článek
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
    Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov)
    Těžba na vrchu Tlustec v Ralské pahorkatině