Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paleo-American
Článek
    Paleo-American (Pre-Clovis) evidence from SW Alberta, Canada