Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paleobotanické
Monografie
    Exkurzní průvodce k Sedmé Evropské paleobotanické a palynologické konferenci
Článek
    Paleobotanické a palynologické studie mezi Hájemi a Dolní Sytovou v podkrkonošské pánvi
    Paleobotanické doklady ke stáří pliocenních-pleistocenních uloženin mezi Mohelnicí a Kroměříží
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (westphal D) na Rakovnicku
    Projekt Mezinárodní paleobotanické organizace "The Plant Fossil Record"
    Zanikající paleobotanické naleziště v Praze-Hloubětíně