Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paleoekologií
Článek
    Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií