Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paleofluid
Monografie
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí
    Post-magmatic hydrothermal processes and paleofluid records in the Podlesí granite stock
    Postmagmatické hydrotermální procesy a charakter paleofluid v granitovém pni u Podlesí
Článek
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
    Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic