Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paliva
Monografie
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
    Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
Článek
    Aspekty prognózování geologického výzkumu na pevná paliva
    Fosilní paliva a životní prostředí
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Obnovitelné zdroje energie a fosilní paliva - etapa soužití
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Tuhá bezdýmná paliva v ČR
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí
Seriál
    Paliva