Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Palynologie
Monografie
    Palynologie vybraných vzorků z vrtů Holany
    Palynologie vzorků z Ekvádoru
Článek
    Dynamika vývoje lesní vegetace na Českomoravské vrchovině z pohledu palynologie
    Dynamika vývoje lesní vegetace na Českomoravské vrchovině z pohledu palynologie
    La limite Cénomanien-Turonien, palynologie et événements anoxiques: comparaison entre les bassins Bohémiens (République Tchéque) et Vocontien (France)
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství (13-12, 14-33, 13-41, 12-24)
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
    Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)
    Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)