Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Památky
Monografie
    Geologické památky Prahy
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2004. T06, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví
    Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice
    Lomnice: příroda - historie - osobnosti - památky
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero
    Seminář konaný k uctění památky prof. J. Bauera a na počest 110. výročí narození prof. A. Ondřeje
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4 díl (Š-Ž, Slovníky, dodatky)
Článek
    Drahé kameny - kulturní a přírodní památky
    Geologické památky Doupovských hor
    Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav
    Hornické památky v Jeseníkách a jejich využití v turistice
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
    Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero u Vacenovic v okrese Hodonín
    Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory
    Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
    Soliflunkční (geliflokční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" )Ochoz u Tišnova)
    Staré dolování a hornické památky v jezdovickém rudním revíru
    Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
    Stavební sochařské památky z krupníku a nový způsob jejich restaurování
    Středověké tajemství odhaleno. Dvě nové chráněné přírodní památky
    Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Viklany - pozoruhodné přírodní památky
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací
    Zničené význačné přírodní památky v Čechách
Seriál
    Památky a příroda
    Památky archeologické