Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Panelových
Článek
    Dopad společenských a ekonomických změn panelových sídlišť v České republice
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno - Komín
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Percepce kvality bydlení v panelových sídlištích
    Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999
    Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky
    Typologie a možnosti řešení problémových míst v panelových sídlištích ČR