Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paprskem
Monografie
    Rozpojování hornin řeznými nástroji a vodnim paprskem. Materiál pro specializační studium Hornická geomechanika a geofyzika
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc
Článek
    Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí
    Kvalita povrchu vytvořeného modulovaným paprskem
    Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem
    Metody měření a analýza topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním paprskem
    Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem
    Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty
    Řezání, broušení, vrtání a dělení betonových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem
    Řezání vodním paprskem
    Soustružení vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem - vlastní zkušenosti
    Výzkum mechanismu rozpojování materiálu vysokotlakým vodním paprskem v HOÚ ČSAV a VŠB Ostrava
    Výzkum rozpojování horninových materiálů vodním paprskem a jeho uplatnění v kamenoprůmyslu, stavebnictví a při sanaci betonových konstrukcí