Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Paralelní
Monografie
    ČSN EN 993-15 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)
Článek
    Paralelní algoritmus modifikované Newmarkovy metody v dynamice rotorů
    Paralelní výpočty a MKP
    Paralelní výpočty v prostředí MPI
    Vltava - paralelní svět
    Záznam seismických dat v počítači přes paralelní port