Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pegmatitech
Článek
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát