Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pelhřimov
Monografie
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2314 Pelhřimov
Článek
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov (23-14 Pelhřimov)
    The Pelhřimov volcanotectonic circular structure
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)