Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pelhřimovsku
Článek
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku