Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Permokarbonské
Článek
    Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze
    Poznámky k obsahům rudních a organických složek v rudnickém obzoru podkrkonošské permokarbonské pánve
    Sloje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi : dosavadní znalost a perspektivy
    Sympozium o permokarbonské fauně v Bad Duerkheimu (SRN)
    Sympozium o permokarbonské fauně v Hradci Králové