Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Permokarbonských
Článek
    Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Nálezy permokarbonských zkřemenělých dřev pod Orlickými horami
    Některé další výsledky studia permokarbonských ryb ze severovýchodních Čech
    Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie