Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Petrochemické
Článek
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrochemické vlastnosti diabasových hornin jz. části velké Prahy
    Petrochemické znaky granitoidných hornin kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkých Tatier