Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Petrologické
Článek
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Granitoidy lužického masívu v jižní části šluknovského výběžku a jejich nové petrologické zařazení
    Mineralogické a petrologické metody v paleontologii
    Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic
    Petrologické analýzy ledovcových sedimentů Jesenicka
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrologické studium terciérních vulkanitů na Teplicku