Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Petrovice
Monografie
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-14 Petrovice
    Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
Článek
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Lower Devonian brachiopods at Petrovice (Drahany Upland, Moravia)
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové