Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pfab
Článek
    Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve
    Preliminary report: The revision of genera Praeleda Pfab, 1934 and Praenucula Pfab, 1934 (Ordovician, Nuculidae, Bivalvia)
    Probable ancestral type of actinodont hinge in the Ordovician bivalve Pseudocyrtodonta Pfab, 1934