Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    PhDr
Monografie
    Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
    Ve službách archeologie. 6. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
Článek
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K devadesátinám profesora PhDr. Otakara Matouška
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K šedesátinám PhDr. Jaroslava Sládka, CSc.
    PhDr. Emanuel Bořický - petrograf světového jména
    PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (1926 - 1990)
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    PhDr. Jozef Vozár, CSc., šesťdesiatročný
    PhDr. Václav Lomič, CSc. (15.7.1930 Čáslav - 23.5.1990 Praha)
    Remembering PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové