Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pierwszej
Článek
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku