Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pieskovcového
Článek
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov