Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pieta
Článek
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Stone of a gothic pieta from Toruň (Poland)
    Stone of a Gothic Pieta from Torun (Poland)