Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plášti
Článek
    Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry
    Co říkají isotopy Sr o zemském plášti pod Českým masívem
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Globální struktura hustoty v zemském plášti
    II. Dynamika pláště Země : Země se postupně zklidňuje, což paradoxně umožňuje promíchávání hmot v plášti
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Spodní kůra: komplementarita svrchnímu plášti i svrchní kůře
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Žíly alpského typu v plášti šumperského masivu