Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plan
Monografie
    ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA DEL SUBSISTEMA NORTE Y SUR PARA INCORPORAR EL ANALISIS DE RIESGO EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL AREA METROPOLITANA SAN SALVADOR. FORGAES, SLV/B7-3100/98/O232 UE ? GOES
    Návrhy ekostabilizačních opatření pro územní plán Vimperska
    Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
    Plán projektu "Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv". 2. etapa. MS. ČGS. Praha
    Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice
    Územní plán města Kryry - upřesnění podkladů
Článek
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale hosted deposits (Zunyi region, Guizhou province, southwest China): An example of the study of potentially toxic elements in rocks, soils and crop plan
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Územní plán a těžba nerostných surovin