Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plaňanech
Článek
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk)
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (česká křídová pánev) (13-32 Kolín)
    Svrchní cenoman v Plaňanech u Kolína
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína