Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pliocenních
Článek
    Nové odkryvy pliocenních a peistocenních sedimentů Brna a jeho okolí
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska