Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plošině
Článek
    Činnost ZO ČSS 6-14 Suchý žleb na Harbešské plošině
    Mapování horního jeskynního patra na Ostrovské plošině v roce 2008 pomocí geofyzikálních metod
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)