Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plochách
Monografie
    Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Doplňkový povrchový hydrogeologický výzkum na perspektivních plochách P-2a a P-2b a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Etapová zpráva - Detailní povrchový hydrogeologický výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Článek
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Šmyková pevnosť na plochách diskontinuity
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve