Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pluhuv
Monografie
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Pluhův bor
Článek
    Concentrations and fluxes of toxic metals (Ni, Cr, Hg, Al) in drainage water at Pluhuv Bor, a Czech serpentine catchment
    Geochemie hornin ultrabazického povodí Pluhův bor ve Slavkovském lese
    Modelling long-term changes in stream water and soil chemistry in catchments with contrasting vulnerability to acidification (Lysina and Pluhuv Bor, Czech Republic)