Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plutonity
Článek
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách