Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Plzně
Monografie
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
Článek
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Druhotné sulfáty z Hromnic u Plzně
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Kristínov - zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
    Pseudokrasové tvary v karbonských sedimentech severozápadně od Plzně
    Svrchní proterozoikum v okolí Plzně
    Zanikající lokalita v Hromnicích u Plzně
    Zoisit z Plzně