Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Počítači
Článek
    Automatizovaná príprava geologických podkladov na počítači ISAP
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    Konštrukcia ružicových diagramov plošných prvkov na osobnom počítači
    Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači
    Sběr a zpracování seismických dat na počítači PC
    Tektonogram na malém počítači
    Vyhledávání skrytých ložisek samočinnými počítači
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
    Výpočet převýšení kvazigeoidu astronomicko-gravimetrickou nivelací na počítači. Rozbor přesnosti výsledků
    Výpočet vnitřních topografických korekcí na počítači
    Záznam seismických dat v počítači přes paralelní port
    Združovanie uhlových meraní na počítači