Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Počítačový
Článek
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin