Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Počiatky
Článek
    Juraj Buchholtz a počiatky jaskynného mapovania na Slovensku
    Počiatky mineralógie na Slovensku
    Počiatky vyučovania banských odborníkov pre obvod Košickej komory v Smolníku
    Stropná erózia v jaskyniach: počiatky skúmania a Zdeněk Roth ako autor konceptu