Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pochody
Článek
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst