Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pôdach
Článek
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Objemové zmeny v ťažkých pôdach a ich vplyv na niektoré fyzikálne vlastnosti
    Vyhľadávanie ložísk štrkopieskov na neúrodných pôdach
    Zvláštnosti sadania elektrární budovaných na stlačiteľných základových pôdách