Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podkrušnohorských
Článek
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vznik podkrušnohorských pánví